IMA marknadsutveckling

IMA är en del av undersökningsföretaget Enkätfabriken.

IMA marknadsutveckling

Vet du vad dina kunder tänker?

Sedan 1989 har koncentrationen av IMAs verksamhet legat på undersökningar för marknadsföringsändamål. Med tiden har vi tagit till vara på vår mångåriga erfarenhet från både affärslivet och som marknadskonsulter, med verklig förståelse för vad informationsbehov innebär. Nu fortsätter vi vår resa på Enkätfabriken, men slutar inte ta reda på vad era kunder tänker. Ni hittar våra tjänster under det nya affärsområdet Marknadsutveckling på Enkätfabriken, tillsammans med liknande erbjudanden inom samma koncept. Sammanslagningen gör också att vi kan erbjuda fler undersökningsmöjligheter med erfarenheter, projekt och kunskap inom ytterligare branscher!

Från och med den 31/7 2020 har IMA Marknadsutveckling varit en del av undersökningsföretaget Enkätfabriken. Enkätfabriken arbetar sedan 2009 med undersökningar inom kund och marknadsfrågor, såväl som många andra områden inom undersökningsbranschen. 

Varmt välkomna att fortsatt ta del av våra tjänster via Enkätfabriken

Systerbolag

Bland våra systerbolag finns rekryteringsbolaget Trialy - För rekrytering av forskningspersoner till kliniska forskningsstudier, Lysio Sverige - ett utrednings och analysföretag, samt Lysio Norge - ett analys och undersökningsbolag.